logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium na temat sektorowych ram kwalifikacji: przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji branżowych, pracodawców i pracowników zainteresowanych budowaniem swoich ram. Podczas spotkania zostaną omówione te aspekty ZSK, które bezpośrednio dotyczą potrzeb poszczególnych branż.

Uczestnicy seminariów dowiedzą się m.in.: czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK), czym są sektorowe ramy kwalifikacji i w jaki sposób mogą być użyteczne dla branż, jak można uporządkować kwalifikacje branży, czym są charakterystyki poziomów sektorowych ram kwalifikacji i jak je formułować, jak opisywać kwalifikacje oraz jak można wykorzystać SRK w przedsiębiorstwie.

Najbliższe seminarium odbędzie się w Reszowie w dniach 23-24.02.2017 r.

Czytaj więcej

Kategoria: