logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

O blogu

Celem bloga prowadzonego przez pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych jest popularyzacja edukacji zawodowej przez prezentację najciekawszych inicjatyw, wydarzeń i statystyk z tego zakresu. Blog powstaje w ramach sieci ReferNet.

Licznych przyszłych czytelników i fanów bloga prosimy o życzliwość i dedykujemy im następującą prawdę życiową:

… okazuje się czasami , że rzeczy, które zdawały się bardzo proste, gdy miało się je w głowie, stają się całkiem inne, gdy wychodzą z głowy na świat i inni na nie patrzą.

A. A. Milne

dh blogAutorka jest badaczką w Instytucie Badań Edukacyjnych, gdzie koordynuje projekty badawcze z obszaru edukacji i rynku pracy oraz opracowuje i analizuje dane z zakresu statystyki społecznej w tym: edukacji, demografii oraz rynku pracy.

Wydawałoby się, że coraz dłuższe kariery zawodowe na  podlegającym ciągłym zmianom rynku pracy,  zmuszą osoby w każdym wieku do uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie, do ciągłego dokształcania się. Tymczasem prawie 90% dorosłych Polaków (w wieku 25-65 lat) nie podejmuje nauki w formie zorganizowanej. Jak pokazuje badanie Uwarunkowań Decyzji Edukacyjnych, co trzeci dorosły Polak nie widzi potrzeby dokształcania się lub twierdzi, że nie ma na to czasu. 

Czytaj więcej...

blog glowka 1Autorka jest badaczką w Instytucie Badań Edukacyjnych. Ma doświadczenie w monitorowaniu i sprawozdawaniu wskaźników, polityk oraz realizacji projektów badawczych dotyczących rynku edukacyjnego i pracy.

Przez lata kształcenie zawodowe było postrzegane jako mniej atrakcyjne niż ogólnokształcące. Zjawisku temu towarzyszyła negatywna autoselekcja uczniów do szkół zawodowych – wyniki PISA wskazywały, że do szkół tego typu trafiają najsłabsi uczniowie gimnazjów a badanie UDE - że edukacja w szkole zasadniczej pociąga za sobą najniższe koszty dla gospodarstwa domowego.  
Pracodawcy również nie mieli dobrego zdania o przygotowaniu absolwentów szkół zawodowych do pracy. Często podkreślali brak podstawowych umiejętności społecznych, np. motywacji, komunikacji i budowania relacji  z innymi,  oraz umiejętności zastosowania wiedzy w praktyce wśród młodych pracowników.

Czytaj więcej...