logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

Cedefop

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop – Centre europeen pour le development de la formacion professionelle) jest jedną z agencji UE, a jego siedziba mieści się w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Centrum pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Misja Cedefop: wspieranie rozwoju właściwej polityki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności

Cedefop działa na rzecz wzmocnienia współpracy europejskiej i dostarcza informacji, na których można oprzeć politykę europejską w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wartością dodaną Cedefop jest wysoka jakość jego analiz porównawczych i ekspertyz, zgromadzonych za pośrednictwem badań i sieci kontaktów. Wspomniane analizy i ekspertyzy są wykorzystywane w celu:

  • zapewnienia doradztwa technicznego i przedstawiania pomysłów dotyczących polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wypełniania luk w wiedzy oraz ujmowania na nowo kwestii związanych z tendencjami i wyzwaniami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zwiększania świadomości wizerunku i znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zgromadzenia polityków, partnerów społecznych, badaczy i praktyków, aby mogli oni dzielić się pomysłami i rozważać najlepsze sposoby udoskonalenia polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wspierania i zachęcania do stosowania na poziomie europejskim wspólnych zasad, podejścia i narzędzi w celu udoskonalania kształcenia i szkolenia zawodowego.

Centrum ściśle współpracuje z Komisją Europejską, rządami państw członkowskich, przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, jak również z badaczami i praktykami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostarcza im aktualnych informacji dotyczących zmian w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferuje możliwość prowadzenia debaty w zakresie polityki w tej dziedzinie.

Więcej informacji można uzyskać na:

Stronie www: www.cedefop.europa.eu

na  Facebooku: www.facebook.com/cedefop

na Twitterze: www.twitter.com/cedefop

 Cedefop ulotka en
pobierz PDF