Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji. Jego przewodnią ideą miało być jedno z dwóch haseł: „Moje kwalifikacje na rynku pracy” albo „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”.

Czytaj więcej...