Kasia Pająk

CEDEFOP zaprezentował nowe narzędzie - Europejski Indeks Umiejętności (European Skills Index), który ma pozwolić na monitorowanie i porównywanie działań związanych z kształtowaniem umiejętności podejmowanych przez poszczególne państwa UE.

 

Europejski Indeks Umiejętności

ESI.1.png

Źródło: CEDEFOP (2018)

Indeks bazuje na wybranych wskaźnikach, takich jak np. wyniki badania PISA czy dane z badania siły roboczej (LFS). Podstawą indeksu są trzy powiązane ze sobą obszary odnoszące się do umiejętności: rozwój umiejętności (development), ich aktywacja/wykorzystanie (activation) i dopasowanie (matching).

Struktura Europejskiego Indeksu Umiejętności

ESI.2.2

Źródło: CEDEFOP (2018)

Indeks pokazuje jak wiele brakuje poszczególnym państwom do idealnego systemu kształtowania umiejętności. Im wyższy wynik państwo osiągnie, tym znajduje się bliżej ideału. Indeks pozwala także na tworzenie rankingów poszczególnych państw w tym obszarze.

Bazując na danych z 2016 roku Polska znajduje się na ósmym miejscu w ogólnym rankingu. W kategorii rozwój umiejętności uzyskała 52 punkty, w kategorii aktywacji/wykorzystania 63, a w kategorii dopasowania 71 punktów.

Więcej informacji na stronach CEDEFOP:

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9132

European Skills Index: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index