logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat wyzwań, związanych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, przed  którymi stoi edukacja i kształcenie zawodowe. Film został zrealizowany przez CEDEFOP.

W filmie obejrzycie wypowiedzi uczniów szkół zawodowych z kilku państw UE, nauczycieli, rodziców, ale także przedstawicieli UNESCO, europejskich polityków czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujący się kształceniem zawodowym.

Czytaj więcej...

Opublikowany został nowy raport przedstawiający modele włączania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji: “Proposed models of including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks.

Raport powstał na podstawie pogłębionych analiz procesu włączania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji w 7 państwach a także dyskusji z ekspertami i kluczowymi interesariuszami związanymi z systemami kwalifikacji.

Publikacja została opracowana w ramach trwającego dwa i pół roku projektu: Developing organisational and financial models for including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks - NQF-in, finansowanego w ramach programu Erasmus +

Czytaj więcej...