logo sieci instytucji ReferNet Polska razem ze znaczkiem 10 lat działalności

Przedłużamy termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych do konkursu promującego kształcenie zawodowe do 30.10.2017. Przedmiotem Konkursu jest pomysł na promocję kształcenia zawodowego, przedstawiony za pomocą filmu o dowolnej konwencji (reportażu, wywiadu, filmu dokumentalnego, teledysku itp.) stworzonego w dowolnej technice.

 Czekamy na Wasze zgłoszenia do 30.10.2017.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Przypominamy o zbliżającym się terminie zgłoszeń do konkursu na film promujący kształcenie zawodowe. Zapraszamy uczniów szkół zawodowych, indywidualnie lub w grupie, do nakręcenia krótkiego filmiku, dowolną techniką i w dowolnej formule na jeden ze wskazanych tematów:


Mój zawód na globalnym rynku pracy
lub
Szkoła zawodowa – lubię to!


Na zgłoszenia czekamy do 15.10.2017.
Czekają cenne nagrody!


Regulamin konkursu

Zał.1 Formularz zgłoszenia

Zał. 2 Karta oceny formalnej

Zał. 3 Karta oceny merytorycznej

Komisja Europejska we współpracy z publicznymi i prywatnymi partnerami oraz Cedefop przygotowała najnowszą wersję klasyfikacji ESCO (European Skills/Competences, qualifications and Occupations). Jest to wielojęzyczna europejska klasyfikacja określająca i porządkująca umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia i szkolenia zawodowego. Klasyfikacja pomaga identyfikować i zarządzać umiejętnościami, kompetencjami i kwalifikacjami w systemie edukacji i kształcenia zawodowego. Rolą ESCO jest również redukcja barier ograniczających mobilność zawodową i pomoc w nawiązywaniu transgranicznej współpracy między pracodawcami i instytucjami szkolącymi. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. Klasyfikacja jest zbudowana z trzech modułów: zawody, umiejętności i kwalifikacje.
Najnowsza wersja klasyfikacji ukazała się w lipcu tego roku. Aktualizacja jest wynikiem prac pilotażowych i testów prowadzonych w publicznych i prywatnych instytucjach współpracujących z Komisją Europejską. Dzięki wprowadzaniu kolejnych wersji klasyfikacji zapewniona jest jej poprawność i aktualność.
W dniach 9-10 października 2017 r. w Brukseli odbędzie się konferencja prezentująca najnowszą wersję ESCO v1. Podczas prezentacji, interaktywnych warsztatów i dyskusji uczestnicy konferencji będą mieli okazję zapoznać się z założeniami i strukturą klasyfikacji ESCO. Konferencja skierowana jest do szerokiego grona partnerów: publicznych i prywatnych biur pracy, pracowników działów kadr, przedstawicieli sektora edukacji i szkoleń zawodowych, pracodawców, organizacji zawodowych i innych.
Więcej informacji na temat klasyfikacji można znaleźć na stronie ESCO