Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Cedefop dotyczącą stanu wdrażania krajowych ram kwalifikacji w krajach UE.

Krajowe ramy kwalifikacji znalazły swoje stałe miejsce w europejskich systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, chociaż  państwa różnią się w zakresie poziomu ich implementacji.

Czytaj więcej...

Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji. Jego przewodnią ideą miało być jedno z dwóch haseł: „Moje kwalifikacje na rynku pracy” albo „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”.

Czytaj więcej...