Events Calendar

Daily View
Today
 
Edukacja dla rynku pracy – perspektywy i wyzwania
Tuesday, 30 November 2021, 10:00 -  2:00
Contact IBE

Podczas konferencji prelegenci przedstawią aktualny obraz sytuacji na rynku pracy, wskażą nadchodzące wyzwania dla edukacji oraz zaprezentują możliwości i rozwiązania służące jej rozwojowi.

Eksperci z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentują wyniki badań: Uczenia się dorosłych oraz Zapotrzebowania na nowe kwalifikacje i kompetencje. Przedstawią również założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Więcej informacji na stronie konferencji.

Location on-line