Publikacje z serii „Spotlight on VET” to krótkie broszury, które w syntetyczny sposób opisują kluczowe elementy i organizację systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych krajach. Najnowsza publikacja Cedefop zawiera zestawienie informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a także Norwegii i Islandii.

Czytaj więcej...