Rozdano nagrody w ramach konkursu VET Excellence Awards 2018, który był ważnym punktem tegorocznych obchodów Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych. W kategorii „Teacher and Trainer” nagrodę otrzymała Joanna Żebrowska, jedyna reprezentantka Polski, nominowana do tego prestiżowego konkursu przez Komisję Europejską.

 

Czytaj więcej...

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu na temat wyzwań, związanych z dynamicznie zmieniającą się rzeczywistością, przed  którymi stoi edukacja i kształcenie zawodowe. Film został zrealizowany przez CEDEFOP.

W filmie obejrzycie wypowiedzi uczniów szkół zawodowych z kilku państw UE, nauczycieli, rodziców, ale także przedstawicieli UNESCO, europejskich polityków czy przedstawicieli organizacji pozarządowych, zajmujący się kształceniem zawodowym.

Czytaj więcej...

Opublikowany został nowy raport przedstawiający modele włączania kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do krajowych systemów kwalifikacji: “Proposed models of including non-formal sector qualifications in National Qualifications Frameworks.

Czytaj więcej...