Niniejsza publikacja analizuje, w jaki sposób krajowe polityki i praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego i doradztwa zawodowego w państwach członkowskich UE mogą wspierać uczniów zagrożonych oraz osoby przedwcześnie kończące kształcenie i szkolenie. Identyfikuje wspólne wzorce i istniejące luki informacyjne oraz określa perspektywy na przyszłość.

Czytaj więcej...

Mikropoświadczenia nie są czymś nowym, ale dopiero niedawno zwrócono na nie uwagę w debatach politycznych w całej UE. Cedefop przeprowadził kompleksowe badanie naukowe, aby dowiedzieć się, w jaki sposób są one opracowywane, dostarczane i uznawane.

Czytaj więcej...