europejskie ramy kwalifikacji

CEDEFOP o postępach w zakresie krajowych ram kwalifikacji (KRK) w 2019 r.
Nowa kwalifikacja rynkowa w ZSK