kształcenie dorosłych

DRUGA CZĘŚĆ PUBLIKACJI CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH