Kształcenie zawodowe

"Przyszłość kształcenia zawodowego" - nowe badanie CEDEFOP
Działam – Upowszechniam – Inspiruję. Konkurs EDUinspirator 2020
Eliminacje krajowe Worldskills Poland 2021
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych 2020 Odkryj swój talent!
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021
Konferencja „Edukacja i uczenie się dorosłych”
Konferencja „Edukacja zawodowa – doświadczenia i wyzwania”
Konkurs „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”
Konsultacje Krajowego Planu Odbudowy
Nowa publikacja IBE: „Zmiana zawodowa. Wielkie wysiłki w imię niepewnych efektów”
NOWA PUBLIKACJA ZESPOŁU REFERNET POLSKA "VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR THE FUTURE OF WORK"
Nowy raport Cedefop "Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland"
Ogólnopolska konferencja dla dyrektorów i nauczycieli szkół branżowych i techników
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego
Szkolenie „Organizacja kształcenia zawodowego i ustawicznego”
Trzecia prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy
VII EDYCJA KONKURSU „SZKOŁA DLA PRACODAWCÓW – PRACODAWCY DLA SZKOŁY”
Weryfikacja, recenzja i odbiór programów nauczania do umiejętności dodatkowych