kwalifikacje

„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030” - projekt skierowany do uzgodnień i konsultacji