mikropoświadczenia

MIKROPOŚWIADCZENIA – WIELKA SPRAWA?
Zaproszenie do udziału w badaniach Cedefop dotyczących kształcenia i szkolenia zawodowego