Publikacje

Analiza internetowych ogłoszeń jako sposób monitorowania rynku pracy
Badanie opinii Europejczyków na temat edukacji zawodowej i szkoleń
Cedefop opublikował raport dotyczący kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach w UE
Dlaczego dorośli Polacy, po zakończeniu uczenia się w systemie formalnym, nie podnoszą swoich kwalifikacji?
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
DRUGA CZĘŚĆ PUBLIKACJI CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Działania UE wspierające osoby o niskich umiejętnościach
Edukacja zawodowa. Co przyniesie przyszłość?
Europejski Wskaźnik Umiejętności
Europejski Wskaźnik Umiejętności w pełnej krasie
Konferencja o metodach poszukiwania pracy i rekrutacji
Krótki opis kształcenia zawodowego w Polsce opublikowany przez Cedefop
Kształtowanie umiejętności wymaga czasu i różnorodności – wyniki Europejskiego badania umiejętności i miejsc pracy
Kto szkoli w średnich i małych przedsiębiorstwach?
Mobility Scoreboard – analiza mobilności uczniów
Najnowsze dane na temat systemu edukacji w Polsce
Nowa baza danych Cedefop na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie
Nowa kompilacja „Spotlight on VET”
Nowa publikacja CEDEFOP na temat powiązań pomiędzy poradnictwem zawodowym i walidacją
NOWA PUBLIKACJA CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH