umiejętności

Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030: Rada Ministrów zatwierdziła część szczegółową
Prognoza umiejętności 2020