Przemysł 4.0

NOWA PUBLIKACJA ZESPOŁU REFERNET POLSKA "VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING FOR THE FUTURE OF WORK"