Kasia Pająk

29 listopada br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał przyjętą przez Sejm RP ustawę o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. To duży krok w kierunku reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce.

 

Jakie zmiany wprowadza ustawa? Przede wszystkim zgodnie z założeniami ma wzmocnić udział pracodawców w kształceniu zawodowym. Ustawa wprowadza także m.in. cykliczną prognozę zapotrzebowania na zawody i obowiązkowy egzamin zawodowy. Zgodnie z ustawą wchodzi w życie obowiązek szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego czy nowe zasady finansowania szkół kształcących w zawodach. Pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu zostało wyrównane do 20 godzin tygodniowo. Ustawa wprowadza nową formę kształcenia - kurs umiejętności zawodowych oraz wprowadza staż uczniowski. Oprócz podręczników dopuszczone zostały również materiały edukacyjne w wersji elektronicznej lub papierowej. Ustawa reguluje także kwestię dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia uczniów w zawodach deficytowych.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kategoria: