Kasia Pająk

CEDEFEOP, Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego, poszukuje ambasadorów do współpracy przy upowszechnianiu działań koncentrujących się na ograniczaniu wczesnego kończenia edukacji przez uczniów z obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zaproszenie skierowane jest do szerokiego grona osób zaangażowanych w proces edukacji - od politycznych decydentów, poprzez pracowników szkół i ekspertów. Działania ambasadorów mają pozwolić na tworzenie sieci kontaktów wśród przedstawicieli różnych państw, jak również mają stanowić płaszczyznę do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z przedwczesnym kończeniem edukacji zawodowej.

Dodatkowe informacje i wniosek aplikacyjny dostępne są na stronie CEDEFOP.

CEDEFOP wypracował szereg narzędzi, praktycznych wskazówek i dobrych praktyk związanych z ograniczaniem przedwczesnego kończenia edukacji w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Materiały dostępne są na stronie CEDEFOP

Kategoria: