Jednym z zadań doradztwa zawodowego jest wsparcie osób dorosłych wobec wyzwań wynikających z szybko zmieniającego się zapotrzebowania w zakresie umiejętności. Takie wsparcie jest szczególnie ważne w obliczu trwającej pandemii COVID-19 i jej następstw, ponieważ wielu dorosłych straciło pracę i wymaga pomocy w poruszaniu się po ścieżkach kariery na zmienionym rynku pracy.

Czytaj więcej...

Rada Ministrów przyjęła „Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030 (część szczegółowa)” uchwałą nr 195/2020 z 28 grudnia 2020 r.  ZSU 2030 ma status polityki publicznej i zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, określa podstawowe uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym w danej dziedzinie lub na danym obszarze, które wynikają bezpośrednio ze średniookresowej strategii rozwoju kraju, czyli Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Czytaj więcej...