Miło nam poinformować, że Cedefop, agenda Unii Europejskiej wspierająca kształcenie i szkolenie zawodowe, wybrała po raz kolejny Instytut Badań Edukacyjnych na polskiego partnera sieci ReferNet. IBE podpisało umowę z Cedefop i będzie uczestniczyło w pracach sieci w latach 2020-2023.

Celem sieci ReferNet jest zbieranie informacji i monitorowanie zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała raport podsumowujący VI edycję badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2018. Raport: "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki" został zaprezentowany 17 września bieżącego roku.

 

Czytaj więcej...