Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu promującego Zintegrowany System Kwalifikacji. Jego przewodnią ideą miało być jedno z dwóch haseł: „Moje kwalifikacje na rynku pracy” albo „Zintegrowany System Kwalifikacji – lubię to!”.

Czytaj więcej...

Publikacje z serii „Spotlight on VET” to krótkie broszury, które w syntetyczny sposób opisują kluczowe elementy i organizację systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych krajach. Najnowsza publikacja Cedefop zawiera zestawienie informacji na temat kształcenia i szkolenia zawodowego ze wszystkich państw Unii Europejskiej, a także Norwegii i Islandii.

Czytaj więcej...

Do 31 stycznia 2019 roku można zgłaszać prace na konkursy filmowe “Moje kwalifikacje w obiektywie” organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych w województwach pomorskim, mazowieckim i lubelskim.

Czytaj więcej...