4 czerwca br. Minister Edukacji i Nauki włączył do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) nową kwalifikację rynkową: „Projektowanie procesów dydaktycznych w kształceniu zdalnym osób dorosłych”.

Czytaj więcej...