Kwartalnik to baza informacji na temat „uczenia się przez całe życie” oraz Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ma na celu integrację wokół ZSK oraz IBE środowiska ekspertów zajmujących się rynkiem pracy i uczeniem się przez całe życie.

Czytaj więcej...

Publikacja Michała Danielewicza i Kamili Hernik z Instytutu Badań Edukacyjnych powstała w oparciu o wielogodzinne wywiady pogłębione z osobami, które doświadczyły radykalnej zmiany zawodowej – zmieniły miejsce pracy i branżę. Dla lepszego zrozumienia zmiany zawodowej badacze sytuowali ją w szerszym kontekście i pytali respondentów również o całokształt dotychczasowych losów edukacyjno-zawodowych a także o rodzinę, priorytety życiowe, zasoby ekonomiczne i kluczowe momenty życiowej historii.

Czytaj więcej...

EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Poszukiwane są osoby, których działania wyróżniają się wysoką jakością i które wpływają na otaczającą rzeczywistość. EDUinspiratorem może zostać każdy kto dzięki projektowi rozpoczął swoją przygodę z działalnością edukacyjną, rozwinął się oraz pozytywnie wpłynął na środowisko lokalne.

Czytaj więcej...

FRSE zaprasza na cykl spotkań warsztatowych, których przewodnim tematem będą narzędzia doradcy zawodowego. Cykl będzie obejmował 4 spotkania tematyczne:

  1. Narzędzia pracy z celem
  2. Narzędzia pracy z przekonaniami
  3. Narzędzia pracy z motywacją
  4. Cyfrowy Europass narzędziem dla doradcy zawodowego i klienta.

Pierwsze spotkania zaczynają się już 10 marca.

 https://europass.org.pl/narzedzia-w-doradztwie-zawodowym-nowy-cykl-webinarow-europass/