Analiza istotnych kwestii związanych z rozwojem umiejętności została przedstawiona w raporcie ETF z 2023 roku, zatytułowanym "Education, Skills and Employment: Trends for Development". Raport oparty jest na zintegrowanych wynikach zbieranych danych z KIESE oraz procesu w Turynie, uwzględniając wkłady krajów partnerskich ETF.

Czytaj więcej...