Marcin Broniszewski

Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop – European Centre for the Development of Vocational Training) jest jedną z agencji UE, z siedzibą w Grecji. Cedefop wspiera rozwój polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przyczynia się do jej wdrażania. Centrum pomaga Komisji Europejskiej, państwom członkowskim UE oraz partnerom społecznym w rozwijaniu stosownej polityki europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Misja Cedefop: wspieranie rozwoju właściwej polityki w celu zapewnienia odpowiednich umiejętności

Cedefop działa na rzecz wzmocnienia współpracy europejskiej i dostarcza informacji, na których można oprzeć politykę europejską w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Silną stroną  Cedefop jest wysoka jakość  analiz porównawczych i ekspertyza, zgromadzona za pośrednictwem badań i sieci kontaktów. Wspomniane analizy i ekspertyza są wykorzystywane w celu:

  • Wspierania i  proponowania nowych rozwiązań  dotyczących polityki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wypełniania luk w wiedzy oraz ujmowania na nowo kwestii związanych z wyzwaniami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • zwiększania świadomości na temat znaczenia kształcenia i szkolenia zawodowego i jego wizerunku;
  • tworzenia przestrzeni dla polityków, partnerów społecznych, badaczy i praktyków, aby mogli dzielić się pomysłami w zakresie doskonalenia polityki w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego;
  • wspierania wspólnych europejskich zasad, podejść i narzędzi w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Centrum ściśle współpracuje z Komisją Europejską, rządami państw członkowskich, przedstawicielami pracodawców i związków zawodowych, jak również z badaczami i praktykami w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Dostarcza im aktualnych informacji dotyczących zmian w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz oferuje możliwość prowadzenia debaty w zakresie polityki w tej dziedzinie.

Więcej informacji można uzyskać na:

Stronie www: www.cedefop.europa.eu

na  Facebooku: www.facebook.com/cedefop

na Twitterze: www.twitter.com/cedefop

 Cedefop ulotka en
pobierz PDF

Kategoria: