Kalendarz wydarzeń

Daily View
Według dnia
 
Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)
Od Poniedziałek, 04 Marzec 2024 -  08:00
Do Sobota, 23 Marzec 2024 - 17:00
Kontakt ORE

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów, specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem szkolenia jest:

  1. Poszerzenie umiejętności w zakresie planowania kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  2. Doskonalenie umiejętności opracowywania programu nauczania KKZ i KUZ.
  3. Przygotowanie do opracowania projektu ewaluacji programu nauczania dla KKZ, KUZ.

REJESTRACJA

Miejsce on-line