Instytut Badań Edukacyjnych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej REFERNET Polska.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-10-20.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-08-11.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na portalu są publikowane pliki zredagowane przez podmioty trzecie, które mogą być niedostępne.
 • Niektóre obrazy i zdjęcia nie posiadają tekstów alternatywnych (pracujemy nad ich uzupełnieniem)
 • Niektóre podstrony portalu nie są w pełni nawigowane z pomocą klawiatury.
 • W niektórych przypadkach fokus nie jest wyraźnie widoczny. Pracujemy nad poprawą tej niedogodności.
 • Część filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych (większość nowych filmów posiada już napisy).
 • Treści opublikowane na stronie przed 14 października 2021 r. nie są w pełni dostępne.
 • "Wirtualny spacer" nie jest dostępny cyfrowo (zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty).

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać większości standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Orszulak (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 241 71 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Instytutu Badań Edukacyjnych

Adres

 • województwo mazowieckie
 • Warszawa
 • Górczewska 8
 • 01-180 Warszawa

Dogodny dojazd do siedziby Instytutu na Górczewskiej 8:

 • linią metra M2 do stacji Młynów, 650 m w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
 • liniami autobusowymi 136, 171, 190 do przystanku Płocka-Szpital, ok. 300 metrów w linii prostej wzdłuż ul. Górczewskiej na wschód,
 • liniami autobusowymi 103 i 106 z przystanku Płocka-Szpital (na ul. Płockiej), ok 400 m w kierunku wschodnim,
 • liniami tramwajowymi 13, 20, 23, 24, 26 z przystanku Młynarska, ok 300 m w kierunku zachodnim.

Parking:

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego wskazanego przez pracownika recepcji IBE. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej dla osób z niepełnosprawnością i umieszczeniu jej za szybą.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na dziedzińcu oraz z tyłu budynku. Na teren Instytutu można wjechać przez bramę. Brama otwierana jest automatycznie po uprzednim kontakcie z recepcją przez domofon umieszczony przy bramie od ulicy Tyszkiewicza. Można zadzwonić do pracownika recepcji na numer +48 22 24 17 100 z prośbą o otwarcie bramy na dzieciniec. Osoba pracująca na recepcji wskaże miejsce do zaparkowania przed wejściem do Instytutu.
  Dodatkowo przed bramą wjazdową przy ul. Tyszkiewicza są dostępne dwa miejsca oznaczone “kopertą”. Miejsca poza terenem Instytutu należą do strefy płatnego parkowania.

Pies asystujący:

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Zapewniamy wodę dla zwierzaka.

Wejście do budynku:

 • Do wejścia głównego dojdziesz przez furtkę w ogrodzeniu od ul. Górczewskiej. Na wprost od furtki prowadzi szeroki chodnik do wejścia do budynku przez klatkę B. Przy furtce znajduje się domofon na wysokości 130 cm. Wejście do budynku jest oddalone od furtki o ok. 40 m w linii prostej. Do drzwi wejściowych prowadzi niska pochylnia od lewej strony, a od prawej pojedynczy schodek. Wzdłuż pochylni dostępna jest poręcz.
 • Po lewej stronie drzwi znajduje się domofon na wysokości 150 cm. Należy wywołać na nim recepcję (numer 1). Należy poprosić pracownika recepcji o ewentualną pomoc w uruchomieniu platformy przyschodowej znajdującej się za drzwiami wejściowymi.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga siły.
 • Drzwi są przezroczyste, nie są oznaczone kontrastowo.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidzących i słabowidzących.

Przestrzeń za wejściem:

 • Na wprost od wejścia znajdują się schody po lewej stronie, kierujące w górę na parter oraz po prawej stronie kierujące w dół do pomieszczeń piwnicznych. 
 • Po lewej stronie schodów kierujących na parter znajduje się platforma przyschodowa. Pracownik recepcji pomoże uruchomić platformę. 
 • Poręcz znajduje się po prawej stronie schodów. Wychodząc z klatki schodowej, dostajemy się do głównego hallu, gdzie na wprost znajduje się recepcja. 
 • Po prawej stronie od recepcji znajduje się wnęka z toaletami. Środkowe drzwi prowadzą do toalety dostępnej dla osób z niepełnosprawnością.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się na wprost wejścia, w odległości około 3 metrów.
 • Blat jest obniżony i może do niego podjechać osoba na wózku.
 • Budynek nie posiada dźwigów osobowych, istnieje możliwość skorzystania ze schodołazu.

Toaleta

 • Dostępna toaleta znajduje się na parterze po prawej stronie od recepcji, we wnęce.
 • Drzwi toalety otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Na ścianach są zamontowane poręcze.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.
 • Dostępne toalety znajdują się też na kondygnacji 1 oraz 2 budynku w klatce B

Siedziba na ul. Nowogrodzkiej

Adres

 • województwo mazowieckie
 • Warszawa
 • Nowogrodzka 47A
 • 00-695 Warszawa

Parking

 • Goście Instytutu mogą skorzystać z miejsc płatnego parkowania dostępnych na ulicy Nowogrodzkiej.

Wejście do budynku

 • Do budynku prowadzą drzwi otwierane lub obrotowe.
 • Aby wjechać wózkiem, należy poprosić ochronę / recepcję budynku o otworzenie obu skrzydeł drzwi.
 • Na 6 piętro, gdzie mieści się biuro Instytutu, można wjechać windą.

Toaleta

W budynku znajduje się częściowo dostępna toaleta.

Pies asystujący

Do Instytutu możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza PJM w siedzibie. Osoby, które potrzebują skorzystać z tej usługi, powinny zgłosić tę potrzebę co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą.

Aplikacje mobilne

brak

Instytut Badań Edukacyjnych jest przyjazny osobom ze specjalnymi potrzebami. Wierzymy, że wszyscy mamy równe i pełne prawo do edukacji. W naszych działaniach to prawo realizujemy każdego dnia. Jesteśmy dla Ciebie dostępni.

CEDEFOP wykorzystuje informacje przekazywane przez sieć ReferNet w różnego rodzaju publikacjach i produktach na temat kształcenia i szkolenia zawodowego (VET):

- „Vet in Europe” Raporty krajowe - raporty szczegółowo opisujące systemy kształcenia i szkolenia zawodowego krajów uczestniczących w sieci ReferNet. Raporty opracowywane przez krajowych partnerów ReferNet, skierowane są do szerokiego grona odbiorców.

- Spotlights on VET - krótkie broszury informacyjne na temat głównych cech i rozwoju krajowych systemów VET, skierowane do osób poszukujących zwięzłej informacji na temat systemu konkretnego kraju.

- Aktualności krajowe - krótkie artykuły na temat najnowszych wydarzeń i rozwiązań związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym w krajach partnerskich sieci.

- Artykuły i raporty tematycznepublikacje, których zadaniem jest uzupełnienie ogólnych informacji o systemach kształcenia i szkolenia zawodowego w państwach członkowskich. Zazwyczaj związane z aktualnymi wyzwaniami w obszarze VET i priorytetami Prezydencji UE.

 

 logorefernetnew

Publikacje opracowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach sieci ReferNet:

pl refernet teacher trainers changing world 55
Teachers and trainers in a changing world

Raport Teachers and trainers in a changing world prezentuje podstawowe informacje dotyczące nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego. Publikacja kompleksowo przedstawia zawód nauczyciela, w szczególności kwestie definicyjne, podstawy prawne, rozwój zawodowy oraz inne uwarunkowania pracy nauczyciela. W opracowaniu uwzględniono także wyzwania przed którymi stanęli nauczyciele w związku z pandemią COVID-19. Raport został również uzupełniony przykładami najnowszych badań społecznych związanych z zawodem nauczyciela.

Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw członkowskich UE oraz Islandii i Norwegii przygotowane przez partnerów sieci ReferNet są dostępne na stronie Cedefopu.

2022

IBE/ReferNet Poland

Mobilno 2020

MIĘDZYNARODOWA MOBILNOŚĆ UCZNIÓW W RAMACH PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU: MOBILNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA

Publikacja, przygotowana przez zespół ReferNet Polska, omawia kluczowe czynniki wpływające na mobilność uczniów praktycznej nauki zawodu u pracodawców w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem mobilności długoterminowej.

Publikacja jest też dostępna w języku angielskim.

2020

IBE/ReferNet Poland

 Okładka 1 v3
Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce 2019 - w pigułce 

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Opracowanie zostało przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych (Wasilewska O., Matuszczak K., Cedefop ReferNet Poland, 2019) na podstawie tłumaczenia i aktualizacji publikacji po raz pierwszy opublikowanej w języku angielskim jako: Spotlight on VET Poland 2017 przez Publications Office of the European Union.

2020

IBE/ReferNet Poland

refernet vet future of work small
Vocational education and training for the future of work
Publikacja poświęcona jest zmianom w zakresie kształcenia zawodowego, które powiązane są z rozwojem przemysłu 4.0 oraz cyfryzacji, automatyzacji i rozwoju nowych technologii. Przedmiotem analizy były dokumenty strategiczne i zmiany na poziomie polityki edukacyjnej, rynku pracy, technologii i cyfryzacji. Zaprezentowano również opinie istotnych interesariuszy w tym obszarze. Ponadto, wskazano  przykłady konkretnych działań mających na celu lepsze dostosowanie kształcenia zawodowego do wyzwań przemysłu 4.0 oraz, wykorzystania rozwiązań związanych z automatyzacją.

2020

IBE/ReferNet Poland

 
 refernet vet mobility apprenticeships pl
International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Poland

W publikacji omówiono kluczowe czynniki wpływające na mobilność w ramach praktyk zawodowych w Polsce, w szczególności na mobilność długoterminową (90 dni lub więcej). Publikacja powstała w oparciu o szeroko zakrojone badania „desk research”, analizę danych mobilności uczniów, a także wywiady z przedstawicielami instytucji realizujących programy mobilności.

2020

IBE/ReferNet Poland

vocational education training
Vocational education and training in Europe - Poland Country Report 2018

Raport opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w 2018 roku, a więc uwzględnia zmiany wprowadzone reformą struktury systemu oświaty, wdrażanej od roku szkolnego 2017/2018. Przedstawione w nim zostały kluczowe elementy systemu, jego  struktura, organizacja, sposób zarządzania oraz finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2019

IBE/ReferNet Poland

opinion survey 
CEDEFOP Opinion survey on vocational education and training in Europe – Poland

Raport przedstawia analizę wyników badania opinii na temat kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce. Europejskie badanie opinii na temat obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego prowadzone przez CEDEFOP odbyło się w 2016 roku.  W raporcie opisano m.in. kwestie związane ze znajomością oferty kształcenia i szkolenia zawodowego, jego postrzeganiem, bezpośrednie doświadczenia związane z kształceniem zawodowym, a także ocenę jego roli i znaczenia.

2018

IBE/ReferNet Polska

 
guidance
Guidance and outreach for inactive and unemployed - Poland

Raport opisuje działania podejmowane w Polsce na rzecz osób nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych, w szczególności osób młodych pozostających poza sferą edukacji i zatrudnienia (NEET), a także dorosłych długotrwale bezrobotnych (LTU). W sposób pogłębiony przedstawione zostały dwa przykłady praktyk w tym obszarze: działalność Ochotniczych Hufców Pracy i spółdzielni socjalnych.

 2018 

IBE/ReferNet Polska

spotlight
Spotlight on VET − Poland

Broszura opisuje w syntetyczny sposób kluczowe elementy i organizację polskiego systemu kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). 

 2018 

IBE/ReferNet Polska

vocational education and training in europe
Vocational education and training in Europe – Poland Country Report 2016

Raport szczegółowo opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Omówiona została w nim struktura i organizacja systemu, sposób zarządzania i finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Przedstawiono w nim również informacje na temat rozwoju kwalifikacji zawodowych, założenia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz kwestie związane ze wspieraniem kształcenia zawodowego w Polsce.

 2017 

IBE/ReferNet Polska


 

Najnowsze publikacje na temat VET w Polsce, opublikowane przez CEDEFOP:

Poland 2023 update

Inventory of lifelong guidance systems and practices – Poland

Raport prezentuje polskie rozwiązania z zakresu doradztwa zawodowego. Publikacja została przygotowana przez sieć CareersNet i jest dostępna na stronie Cedefopu.

 

2023

Cedefop

cover skills forecast 2023 Poland
Poland - 2023  Skills forecast

2023

Cedefop

Artifact

European inventory of NQFs 2020 - POLAND

Publikacja prezentuje Polską Ramę Kwalifikacji w szerokim kontekście instytucjonalnym i systemowym. Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw dostępne są na stronie Cedefopu.

 

2022

Cedefop

Inventory of LLG2021

Inventory of lifelong guidance systems and practices – Poland

Raport prezentuje polskie rozwiązania z zakresu doradztwa zawodowego. Publikacja została przygotowana przez sieć CareersNet  i jest dostępna na stronie Cedefopu.

 

2021

Cedefop

skills forecast 2020 poland 1
Poland - 2020  Skills forecast

2019

Cedefop

PL NQF2020

Poland – European inventory of NQFs 2020

Publikacja prezentuje Polską Ramę Kwalifikacji w szerokim kontekście instytucjonalnym i systemowym. Raport dla Polski jak również raporty dla pozostałych państw dostępne są na stronie Cedefopu.

 

2020

Cedefop

 country chapters cover pl cien
Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland

Raport "Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland" opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w latach 2015-2019. Przedstawione zostały w nim kluczowe elementy systemu, jego struktura, organizacja, sposób zarządzania, jakość i finansowanie. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego, praktyk zawodowych oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

2020

IBE/ReferNet Poland

cedefopskills
Poland - 2018 Skills forecast

2019

Cedefop

developments in vet 
Developments in vocational education and training policy in 2015-17: Poland

2018

Cedefop

 
leaving education early
Poland - Leaving education early: putting vocational education and training centre stage

2017

Cedefop


więcej

 

ReferNet to sieć instytucji stworzona przez Cedefop w 2002 roku w celu zbierania informacji i monitorowania zmian w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w poszczególnych państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii.  W skład sieci wchodzi trzydziestu partnerów z trzydziestu państw:

 Austria
ibw Austria - Research & Development in VET
Homepage | ReferNet website |

 Belgia
Bruxelles Formation
Homepage | ReferNet website |

 Bułgaria
NAVET - National Agency for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Chorwacja
AVETAE - Agency for Vocational Education and Training and Adult Education
Homepage | ReferNet website |

 Cypr
HRDA - Human Resource Development Authority of Cyprus
Homepage | ReferNet website |

 Czechy
NÚV - National Institute for Education, Education Counselling Centre, And Centre for Continuing Education of Teachers
Homepage | ReferNet website |

 Dania
Metropolitan University College
Homepage | ReferNet website |

 Estonia
Ministry of Education and Research
Homepage | ReferNet website |

 Finlandia
Finnish National Agency of Education
Homepage | ReferNet website |  |  | 

 Francja
Centre Inffo – Centre for the Development of Information on Continuing Vocational Training
Homepage | ReferNet website |  | 

 Grecja
EOPPEP
Homepage | ReferNet website | |

 Hiszpania

State Foundation for Employment and Training
Homepage | ReferNet website | | | |  | |

 Holandia
ECBO - Centre for expertise in VET
Homepage | ReferNet website | |

 Islandia
Education Directorate
Homepage | ReferNet website |

 Irlandia
SOLAS - Further Education and Training Authority
Homepage | ReferNet website |

  Litwa
KPMPC – Qualifications and Vocational Education and Training Development Centre
Homepage | ReferNet website |

 Luksemburg
INFPC – National Institute for the Development of Continuing Vocational Training
Homepage | ReferNet website |

 Łotwa

AIC – Academic Information Centre - Latvian National Observatory
Homepage | ReferNet website |

 Malta
Ministry for Education and Employment
Homepage | ReferNet website |

 Niemcy
BIBB - Federal Institute for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Norwegia
Norwegian Centre for international cooperation in education
Homepage | ReferNet website |

 Polska
Educational Research Institute (IBE)
Homepage | ReferNet website

 Portugalia
DGERT- Directorate General for Employment and Industrial Relations
Homepage | ReferNet website |

 Rumunia
CNDIPT - National centre for development of technical and vocational education
Homepage | ReferNet website |

 Słowacja
SIOV - State Institute of VET
Homepage | ReferNet website |

 Słowenia
CPI - Centre for Vocational Education and Training
Homepage | ReferNet website |

 Szwecja
SKOLVERKET - Swedish National Agency for Education
HomepageReferNet website |

 Węgry
National Office of Vocational Education and Training and Adult Learning - NSZFH-NOVETAL
Homepage | ReferNet website |

 Wielka Brytania
ECCTIS Ltd / UK NARIC
HomepageReferNet website |

 Włochy
INAPP - Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche
HomepageReferNet website |