integracja uchodźców

Wstępne wyniki ankiety na temat integracji uchodźców z Ukrainy w VET