31 marca 2022 r. Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej (DG EMPL) zaprezentowała wstępne wyniki badania na temat integracji uchodźców z Ukrainy w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Badanie jest skierowane do decydentów politycznych, partnerów społecznych i instytucji VET i ma na celu zebranie informacji, które mają być udostępnione władzom i organizacjom zaangażowanym w przyjmowanie i wspieranie uchodźców z Ukrainy poprzez kształcenie i szkolenie zawodowe.

Seminarium, na którym przedstawiono wyniki ankiety miało na celu:

  • przedstawienie działań podejmowanych przez Komisję/UE w zakresie wsparcia państw członkowskich w udzielaniu niezbędnej pomocy uchodźcom z Ukrainy, w szczególności w obszarze edukacji i szkoleń oraz rynku pracy,
  • dzielenie się doświadczeniami i praktykami władz i zainteresowanych stron państw członkowskich w zakresie integracji uchodźców z Ukrainy, w szczególności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego.

Większość informacji o działaniach UE jest dostępna na dedykowanej stronie internetowej Komisji (Solidarność UE z Ukrainą).

Powiązane dokumenty: