Anna Maliszewska

Publikacja przedstawia krótkie krajowe sprawozdania dotyczące systemów wsparcia uchodźców uciekających przed wojną w Ukrainie.

Podczas ostatniego kwietniowego spotkania członkowie sieci ReferNet prezentowali i omawiali sposoby zapobiegania negatywnym skutkom wojny w Ukrainie, w szczególności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego. Najnowsza publikacja sieci jest podsumowaniem tej dyskusji i prezentuje sytuacje w poszczególnych krajach oraz krajowe rozwiązania przyjęte, by wspierać osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Jest ona swoistym zbiorem obrazów pokazujących napływ uchodźców do państw UE oraz sposoby ich wsparcia przez rządy i systemy edukacji zawodowej, w zakresie dostępu do edukacji i pracy. Raport omawia, w szczególności działania krajowych instytucji nakierowane na:

  • Przyspieszenie włączenia uchodźców do systemów edukacji zawodowej poprzez dostosowanie wymagań wstępnych oraz zapewnianie stypendiów.
  • Zapewnianie wsparcia uchodźcom i ich rodzinom oraz instytucjom dbającym o ich potrzeby.
  • Pomoc w zdobyciu niezbędnych umiejętności językowych.
  • Umożliwianie dostępu do rynku pracy poprzez uproszczenie procedur i inicjatywy pozwalające na łączenie umiejętności z zawodami.

Zespół ReferNet Polska również przygotował krótką informację dotyczącą sytuacji w Polsce, która podsumowywała najważniejsze działania rządu i organizacji pozarządowych w obszarze wsparcia uchodźców z Ukrainy, w szczególności:

  • Zmiany obowiązujących regulacji w obszarze legalizacji pobytu uchodźców, wsparcia socjalnego oraz ułatwień w dostępnie do polskiego ryku pracy.
  • Uproszczenia procedur przyjmowania uczniów-uchodźców do polskich szkół.
  • Zwiększenia limitu uczniów w oddziałach przedszkoli i klas 1-3 oraz zmiany w regulacjach dot. oddziałów przygotowawczych, by umożliwić jak najwcześniejsze włączanie dzieci i uczniów z Ukrainy do polskiego systemu edukacji.
  • Udostępnienia stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom-uchodźcom z Ukrainy.
  • Umożliwienia zatrudniania osób nieposiadających obywatelstwa polskiego na stanowisku pomocy nauczyciela, by zapewnić wsparcie językowe dzieciom i uczniom z Ukrainy.

W polskim opracowaniu pokazano również dane dotyczące włączania dzieci oraz uczniów-uchodźców do systemu edukacji[1]. Na dzień 4 kwietnia zdecydowana większość (73%) uczniów z Ukrainy włączonych do polskiego systemu edukacji uczęszczała do szkół podstawowych, natomiast 21% - do przedszkoli. Jedynie 1,5% uczniów-uchodźców z Ukrainy uczęszczało do szkół zawodowych. 

Pełny raport dostępny jest na stronie Cedefopu.

 

[1] Dane z Systemy Informacji Oświatowej (SIO).