Publikacje

Analiza Cedefop: oznaki poprawy na europejskim rynku pracy
Analiza Cedefop: porównanie umiejętności dzieci z Ukrainy i UE
Analiza internetowych ogłoszeń jako sposób monitorowania rynku pracy
Badanie opinii Europejczyków na temat edukacji zawodowej i szkoleń
Bezpłatny e-book dla nauczycieli biznesu i zarządzania!
CEDEFOP o postępach w zakresie krajowych ram kwalifikacji (KRK) w 2019 r.
Cedefop opublikował raport dotyczący kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach w UE
Cedefop: Zmiana perspektywy w uczeniu się
Dlaczego dorośli Polacy, po zakończeniu uczenia się w systemie formalnym, nie podnoszą swoich kwalifikacji?
DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI I INSTRUKTORÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO
DRUGA CZĘŚĆ PUBLIKACJI CEDEFOP NA TEMAT WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH POPRZEZ PODNOSZENIE I ZMIANĘ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
Działania UE wspierające osoby o niskich umiejętnościach
Edukacja zawodowa. Co przyniesie przyszłość?
European Commission report – Investing in our future: quality investment in education and training
Europejski Wskaźnik Umiejętności
Europejski Wskaźnik Umiejętności w pełnej krasie
Europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS) w 2019 roku – Jak uwolnić potencjał pracowników w miejscu pracy?
Informator IBE dotyczący prac domowych dla szkół ponadpodstawowych
Innowacyjne metody pracy podczas pandemii COVID-19
Kolejny numer Kwartalnika ZSK już dostępny