Publikacje

Staże w polityce krajowej – raport Cedefop
Ukazał się trzeci raport Cedefop z cyklu The Future of VET
Ukazała się publikacja Eurydice na temat wskaźników strukturalnych dotyczących polityki edukacyjnej
Upowszechnianie wiedzy o kształceniu zawodowym i szkoleniach w Europie
Upowszechnianie wiedzy o kształceniu zawodowym i szkoleniach w Europie
VET w Polsce
Vocational education and training. What will the future bring?
Współpraca europejska na rzecz kształcenia zawodowego: jeden proces, wiele etapów
Współpraca przedsiębiorców z sektorem edukacji - nowa publikacja FRSE
Współpraca szkół branżowych z pracodawcami - publikacja FRSE
Wstępne wyniki ankiety na temat integracji uchodźców z Ukrainy w VET
Zachęcamy do lektury raportu IBE: Ścieżki edukacyjne uczących się dorosłych w Polsce
Zapowiedź umiejętności przyszłości
Zapraszamy do lektury raportu „Wskaźnik Catch-up – rozwój społeczny w Polsce na tle krajów UE”
Zawody i umiejętności - co dla Polski przyniesie przyszłość
Zawody i umiejętności: co przyniesie przyszłość?
Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK)– nowe spojrzenie na rolę doradztwa zawodowego
Zjawisko zbyt niskich kompetencji – wyniki Europejskiego badania umiejętności i miejsc pracy
Zmieniające się znaczenie i rola kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie – raport CEDEFOP