Cedefop opublikował wyniki badań eksploracyjnych na temat nauki zawodu dorosłych u pracodawców („adult apprenticeship”). Autorzy raportu wskazują na duży potencjał tej formy kształcenia, a także rosnące, w ostatnich latach, w niej uczestnictwo.

Badania obejmowały przegląd literatury, analizę danych zastanych, a także wywiady. Analizy uwzględniały rozwiązania obecne w krajach Unii Europejskiej, a także w Australii, Islandii, Kanadzie i Norwegii. Raport omawia definicje i pojęcia związane z nauką zawodu dorosłych u pracodawców, kwestie charakterystyczne dla tej formy nauki w przypadku dorosłych, korzyści i wyzwania z nią związane, a także najnowsze trendy w tym obszarze. W raporcie przedstawiono także analizy różnych podejść do nauki zawodu u pracodawców, które uzupełniają opisy szczegółowych rozwiązań w kilkunastu wybranych krajach.

Raport dostępny jest na stronie Cedefop.