Publikacje

Nowy numer raportu PARP „Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań”
Nowy raport Cedefop "Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Poland"
Nowy raport Cedefop dotyczący uczenia się dorosłych
Nowy raport Cedefop: Kształcenie i szkolenie zawodowe w Europie w latach 1995–2035
Nowy raport Cedefop: metodologie porównywania efektów uczenia się
Nowy raport IBE: Małe miasta wobec wyzwań idei uczenia się przez całe życie
Nowy raport polskiego zespołu ReferNet
Nowy raport ReferNet Polska na temat postrzegania kształcenia i szkolenia zawodowego
Nowy raport ReferNet Polska: Teachers and trainers in a changing world
Nowy raport zespołu ReferNet Polska –„Vocational education and training in Europe – Poland 2018”
O edukacji zawodowej w Edukacji
O znaczeniu lokalnych centrów uczenia się przez całe życie
Pierwszy roczny program prac Erasmus+ na lata 2021-2027
Podcast OECD: For Ukraine’s refugee students, school is urgent
Polecamy dwa raporty sieci Eurydice!
Polecamy raport IBE: Nie tylko doświadczenie i kompetencje miękkie
Polecamy raport z badania dobrostanu zawodowego nauczycieli
Polityka i praktyka poradnictwa przez całe życie w UE - raport z badań
Prognoza umiejętności 2020
Prognoza umiejętności 2020. Wyzwania i szanse w erze koronawirusa