Kasia Pająk

Cedefop opublikował najnowszy raport dotyczący kształcenia i szkolenia zawodowego w Polsce z cyklu „Vocational education and training in Europe”.

Raport opisuje polski system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) w 2018 roku. Tak jak w poprzednich edycjach, przedstawione zostały w nim kluczowe elementy systemu, jego struktura, organizacja, sposób zarządzania i finansowanie. Raport zawiera także opis różnorodnych czynników zewnętrznych mających wpływ na kształcenie zawodowe. Omówiono w nim również m.in. informacje na temat rozwoju oferty kształcenia zawodowego oraz kwestie związane ze wsparciem uczestnictwa w kształceniu zawodowym w Polsce.

W raporcie uwzględniono zmiany wprowadzone reformą systemu edukacji, której wdrażanie rozpoczęło się w roku szkolnym 2017/2018.

Raport opracowany został przez Instytutu Badań Edukacyjnych – partnera sieci ReferNet w Polsce.

Raport w języku angielskim dostępny jest na stronie Cedefop.