Kasia Pająk

Jak co roku, zgodnie z wymogami ustawy Prawo oświatowe, Minister Edukacji Narodowej określił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa  w nadchodzącym roku szkolnym.

 

Wśród sześciu wskazanych kierunków znajduje się punkt dedykowany kształceniu zawodowemu: tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym oraz wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. Pozostałe priorytety odnoszą się do wszystkich typów szkół i placówek.

Priorytety na rok szkolny 2019/2020:

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym oraz wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

 

Więcej informacji o kierunkach polityki oświatowej państwa można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kategoria: