Kasia Pająk

Ukazała się nowa publikacja na temat Europejskiego Wskaźnika Umiejętności (European Skills Index -ESI) opracowanego przez Cedefop. Wskaźnik ma na celu lepsze zrozumienie krajowych polityk w obszarze kształtowania umiejętności.

Europejski Wskaźnik Umiejętności

ESI.1.png

Źródło: CEDEFOP (2018)

 

Europejski Wskaźnik Umiejętności to narzędzie, które ma pomóc monitorować i porównywać działania związane z kształtowaniem umiejętności podejmowanych przez poszczególne państwa Unii Europejskiej. Został oparty na podstawie różnorodnych wskaźników w ramach trzech obszarów:

  • Kształtowanie umiejętności (skills development) - przedstawia działania związane z obszarem uczenia i kształcenia w danym kraju i bezpośrednie rezultaty w zakresie rozwoju i osiągania umiejętności. Do wskaźników z tego obszaru należą np. osiągnięcia piętnastolatków w czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych (na podstawie badań PISA).
  • Aktywacja umiejetności (skills activation) - znajdują się tutaj wskaźniki, które pokazują przejście od edukacji do zatrudnienia z uwzględnieniem aktywności na rynku pracy różnych grup, np. aktywność na rynku pracy w grupie wiekowej 20-24 lub odsetek zatrudnionych absolwentów.
  • Dostosowanie umiejętności (skills matching) – wskazuje na stopień udanego wykorzystania umiejętności, to jest zakres, w jakim umiejętności są skutecznie dopasowywane do potrzeb rynku pracy. Jednym z wykorzystywanym wskaźników w tym obszarze jest długotrwałe bezrobocie.

 

Struktura Europejskiego Wskaźnika Umiejętności

ESI.2.2

Źródło: CEDEFOP (2018)

 

Opracowanie opisuje wyniki poszczególnych państw UE w przedstawionych obszarach. Daje to możliwość porównania rozwoju różnych systemów kształtowania umiejętności. Bazując na danych z 2016 roku Polska znajduje się na ósmym miejscu w ogólnym rankingu. W kategorii kształtowanie umiejętności uzyskała 52 punkty, w kategorii aktywacji 63, a w kategorii dostosowania 71 punktów.

Raport dostępny jest na stronie internetowej Cedefop.

Nota informacyjna na temat ESI w języku polskim.