Olga Wasilewska

17 czerwca rusza pierwsza runda naboru wniosków na projekty przygotowujące szkoły do pełnienia roli Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs (nr POWR.02.14.00-IP.02-00-001/19) skierowany do organizacji pozarządowych, szkół wyższych, instytutów badawczych, stowarzyszeń i związków jednostek samorządu terytorialnego, na dofinansowanie 5 projektów mających na celu przygotowanie i uruchomienie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji (LOWE).

W ramach konkursu zostanie przygotowanych i uruchomionych 100 LOWE. Projekty realizowane będą w formule grantowej. Jeden grant to jeden przygotowany i uruchomiony LOWE.

Pierwsza runda naboru rusza 17 czerwca 2019 r. o godz. 9:00 i potrwa do 2 lipca 2019 r. do godz. 12:00.

Alokacja na konkursu wynosi 31 milionów zł, a maksymalna wartość projektu to 6,2 miliona zł.

LOWE to lokalne centra edukacyjne wspierające osoby dorosłe w rozwoju kompetencji kluczowych w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. LOWE oferują różne formy edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się dla osób dorosłych korzystając z potencjału szkół, przy których funkcjonują. Pierwsze ośrodki powstały przy szkołach w latach 2017-2018 w ramach projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji o konkursie.