Kasia Pająk

Konkurs Ośrodka Rozwoju Edukacji adresowany jest do wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe, zarówno publicznych, jak i niepublicznych.  

Celem konkursu jest promowanie szkół i pracodawców, którzy osiągają wysoką jakość i efektywność w kształceniu zawodowym.

Szkoły zaproszone zostały do zaprezentowania dobrych praktyk w zakresie współpracy z wybranym pracodawcą, a więc przedsięwzięć zastosowanych w działalności szkoły, stanowiących praktyczne rozwiązania konkretnych problemów i przynoszących określone, pozytywne rezultaty. Opisy dobrych praktyk powinny koncentrować się na kluczowych zagadnieniach, takich jak: poprawa efektywności kształcenia, reagowanie na potrzeby rynku pracy, perspektywiczne planowanie rozwoju placówki.

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego można nadsyłać do 1 lipca 2019. Każda szkoła może nadesłać więcej niż jedno zgłoszenie, pod warunkiem, że każdy formularz będzie dotyczył innego obszaru zawodowego.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej ORE.