Kasia Pająk

Najnowsza publikacja Cedefop porównuje dane z dwóch ostatnich rund badań kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach (CVTS), realizowanego w państwach członkowskich UE, Norwegii i Macedonii Północnej, w 2010 i 2015 roku.

Badanie prowadzone jest w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 10 osób. Przedstawione w raporcie analizy dotyczą kształcenia ustawicznego, które zapewniają pracodawcy. W analizach brane były pod uwagę cztery wymiary związane z kształceniem ustawicznym w przedsiębiorstwach:

1. Zapewnianie kształcenia (odsetek przedsiębiorstw zapewniających kształcenie ustawiczne);

2. Uczestnictwo w kształceniu (odsetek pracowników biorących udział w kształceniu ustawicznym);

3. Intensywność kształcenia (liczbach godzinach spędzonych na kształceniu w stosunku do 1000 przepracowanych godzin);

4. Wydatki przedsiębiorstw na kształcenie ustawiczne.

Wyniki analiz wskazują na umiarkowany wzrost we wszystkich czterech analizowanych wymiarach. W latach 2010-2015 zmniejszyły się także różnice pomiędzy małymi a dużymi przedsiębiorstwami w zakresie kształcenia ustawicznego pracowników i od tamtej pory utrzymują się na niezmienionym poziomie. Najbardziej pożądanymi umiejętnościami wśród przedsiębiorców są nadal umiejętności techniczne lub praktyczne związane z wykonywaną pracą. Do głównych powodów nieangażowania się w kształcenie ustawiczne należy brak takiej potrzeby i położenie nacisku na zatrudnianie nowych pracowników z odpowiednimi kompetencjami raczej niż dokształcanie tych już zatrudnionych.

Raport można znaleźć na stronie internetowej Cedefop.