Kasia Pająk

Intensywny rozwój przemysłu i postępująca automatyzacja procesów, wymusza nowe spojrzenie na kwalifikacje.

Technologie wykorzystujące sztuczną inteligencję znajdują coraz szersze zastosowanie w codziennym życiu. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami Cedefop, w najbliższej przyszłości sztuczna inteligencja i postępująca automatyzacja procesów - ma szansę w znaczący sposób zmienić warunki wykonywania pracy. Według analiz zmiany te niekoniecznie będą oznaczać likwidację miejsc pracy, ale raczej ich transformację.

Zmiany zachodzące w przemyśle wymuszają zmiany w sposobie nie tylko wykonywania pracy, ale także na poziomie nauki w miejscu pracy i poza nim, jak również

zmiany profilu kształconych umiejętności.

Więcej informacji na ten temat w nowej nocie informacyjnej Cedefop, dostępnej także w języku polskim.