Kasia Pająk

Cedefop opublikował dwie nowe publikacje na temat stanu wdrażania ram kwalifikacji w krajach europejskich.

Pierwszą z nich jest „Przegląd rozwoju krajowych ram kwalifikacji w 2019 roku” (Overview of national qualifications framework developments in Europe 2019). Broszura zawiera proste zestawienie najważniejszych informacji o krajowych ramach kwalifikacji w 39 europejskich państwach, m.in. zasięg ramy, liczbę i opis poziomów oraz podstawy prawne poszczególnych ram. Taka budowa broszury ułatwia porównywanie ram funkcjonujących w różnych europejskich państwach.

Broszura w języku angielskim jest dostępna na stronie Cedefop.

Druga publikacja – „Globalny wykaz regionalnych i krajowych ram kwalifikacji” (Global inventory of regional and national quali­cations frameworks 2019) to aktualizacja pierwszego tomu opracowania z 2017r. Zawiera ona przekrojowe informacje o ramach kwalifikacji na świecie, informacje o znaczeniu ram i wyzwaniach z nimi związanych. Publikacja stanowi wynik wpółpracy Cedefop, European Training Foundation, UNESCO oraz UNESCO Institute for Lifelong Learning.

Publikacja w języku angielskim jest dostępna na stronie Cedefop.