Kasia Pająk

W trzech szkołach prowadzony będzie pilotażowy program rozwoju edukacyjno-zawodowego P-TECH realizowany przez IBM Polska, Samsung i Fujitsu Technology Solutions we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i przy wsparciu Urzędu Miasta Katowice.

Honorowy patronat nad projektem objął Prezes Rady Ministrów, a także Ministerstwo Cyfryzacji.

W projekcie biorą udział szkoły:

  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach;
  • Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe;
  • Technikum nr 1 „Szkoła na Leśnej” we Wronkach.

Uczniowie uczestniczący w programie w ciągu pięciu lat nauki będą mogli uczyć się pod opieką mentora i obserwować jego pracę oraz uczestniczyć w płatnych stażach. W efekcie będą mogli uzyskać dyplom technika informatyka lub technika mechatronika oraz zdać maturę. Program wykorzystuje możliwości jakie daje podstawa programowa - partnerzy programu wraz z kadrą dydaktyczną szkół będą uzupełniać zakres merytoryczny oraz dostarczać narzędzia w ramach istniejących programów kształcenia. Absolwenci mogą liczyć także na wsparcie partnerów podczas wchodzenia na rynek pracy.

Projekt P-TECH został zapoczątkowany w 2011r. i od tego momentu został wdrożony w ponad 200 szkołach, w 19 krajach świata przy współpracy z ponad 600 partnerami technologicznymi.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie Instytutu Badań Edukacyjnych.

Kategoria: