Kasia Pająk

Do 15 października 2019 r. trwa nabór do IV edycji konkursu “Szkoła zawodowa najwyższej jakości” organizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy. Celem konkursu jest zbieranie i promowanie rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.

Dobre praktyki powinny przyczyniać się do poprawy jakości przynajmniej jednego z poniższych obszarów:

  • rozwój szkoły, w tym rozwój kadry pedagogicznej, zarządzanie, planowanie i ocena programu nauczania
  • metody nauczania
  • rozwiązania systemowe dotyczące kształtowania kompetencji kluczowych uczniów 
  • zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów 
  • rozwiązania systemowe dotyczące doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego
  • współpraca z otoczeniem szkoły, w tym z pracodawcami, która wykracza poza standardową organizację praktyk
  • wewnętrzna ewaluacja pracy szkoły - w tym zastosowanie standardów jakości kształcenia zawodowego

Finaliści konkursu otrzymają statuetki „Szkoły Zawodowej Najwyższej Jakości”.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie Fundacji Fundusz Współpracy.