Kasia Pająk

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprezentowała raport podsumowujący VI edycję badania Bilansu Kapitału Ludzkiego w latach 2017-2018. Raport: "Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki" został zaprezentowany 17 września bieżącego roku.

 

W tej edycji raport podejmuje zagadnienia dotyczące:

  • tzw. pokolenia millenialsów;
  • rozwoju kompetencji z perspektywy pracowników, przedsiębiorstw oraz podmiotów szkoleniowych;
  • uwarunkowań aktywności zawodowej w Polsce;
  • kultury organizacji, strategii i zarządzania personelem w polskich przedsiębiorstwach;
  • potrzeb zatrudnieniowych i kompetencyjnych firm.

Przedstawiony raport zawiera dane zebrane w toku dwóch fal badania w latach 2017 i 2018. Pierwsza fala objęła badania przekrojowe pracodawców, ludności oraz instytucji sektora rozwojowego, zaś w drugiej fali w badaniach panelowych zgromadzone zostały dane na temat pracodawców i ludności.

Raport wskazuje, że w przyszłości, najbardziej pożądane na rynku pracy będą te kompetencje, których w prosty sposób nie da się zastąpić procesami automatyzacji, przy użyciu maszyn czy algorytmu. Pracownicy przyszłości powinni być elastyczni, dostosowywać się do zmian, wykazywać się umiejętnością współpracy w zakresie poszukiwania i wdrażania rozwiązań dla zidentyfikowanych problemów.

Raport dostępny jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.