Kasia Pająk

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą informacyjną Cedefop dotyczącą stanu wdrażania krajowych ram kwalifikacji w krajach UE.

Krajowe ramy kwalifikacji znalazły swoje stałe miejsce w europejskich systemach kształcenia i szkolenia zawodowego, chociaż  państwa różnią się w zakresie poziomu ich implementacji.

W większości państw krajowe ramy kwalifikacji został formalnie przyjęte. W niektórych są one poddawane korektom. Praca jednak nie kończy się w momencie ich wdrożenia. W 21 państwach, w których prace nad ramami kwalifikacji są na najbardziej zaawansowanym poziomie, nadal konieczne są działania na rzecz wzmocnienia zaangażowania interesariuszy i poprawy rozpoznawalności ram.

Publikacja dostępna na stronie Cedefop.