Ukazały się nowe opracowania Eurydice z serii „Wskaźniki strukturalne”, w tym dotyczące kompetencji kluczowych oraz cyfrowych.

Dowiemy się z nich m.in., w jakim stopniu systemy edukacji w poszczególnych państwach UE zapewniają odpowiednie warunki sprzyjające rozwojowi kompetencji kluczowych, jakie podejścia są stosowane w przypadku nauczania i oceniania kompetencji cyfrowych w szkole, a także w zakresie przygotowania nauczycieli.

Więcej:

Key competences at school. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023

Digital competence at school. Structural indicators for monitoring education and training systems in Europe - 2023